ویلاهای تک خواب

ویلاهای تک خواب (11)

مشاهده و بررسی ویلای اجاره ای ساده و لاکچری که  دارای یک اتاق خواب  می باشند در منطقه گردشگری کردان

مشاهده ویلاهای اجاره ای کردان

اطلاعات و جزییات ویلا

 • کد ویلا #184
 • متراژ کل 750 متر
 • متراژ ساختمان 40 متر
 • تعداد طبقه 1 طبقه
 • تعداد اتاق 1 خوابه
 • حداکثر ظرفیت 4نفر
 • امکانات رفاحی تفریحی استخر, آلاچیق, باربی کیو, یک خواب مستر, اسپیلیت, سیستم گرمایش, سیستم صوتی, تلویزیون
 • قیمت روزهای عادی از 280,000 تومان
 • قیمت آخر هفته و تعطیلات از 380,000 تومان
کسب اطلاعات بیشتر و رزرو ویلا09126938413

اطلاعات و جزییات ویلا

 • کد ویلا #179
 • متراژ کل 300 متر
 • متراژ ساختمان 70 متر
 • تعداد طبقه 1طبقه
 • تعداد اتاق 1خوابه
 • حداکثر ظرفیت 4نفر
 • امکانات رفاحی تفریحی یک خواب مستر, اسپیلیت, سیستم گرمایش, سیستم صوتی, تلویزیون
 • قیمت روزهای عادی از 280,000 تومان
 • قیمت آخر هفته و تعطیلات از 400,000 تومان
کسب اطلاعات بیشتر و رزرو ویلا09126938413

اطلاعات و جزییات ویلا

 • کد ویلا #178
 • متراژ کل 400 متر
 • متراژ ساختمان 90 متر
 • تعداد طبقه 1طبقه
 • تعداد اتاق 1 خوابه
 • حداکثر ظرفیت 4 نفر
 • امکانات رفاحی تفریحی آلاچیق, باربی کیو, یک خواب مستر, اسپیلیت, سیستم گرمایش, تلویزیون
 • قیمت روزهای عادی از 300,000 تومان
 • قیمت آخر هفته و تعطیلات از 450,000 تومان
کسب اطلاعات بیشتر و رزرو ویلا09126938413

اطلاعات و جزییات ویلا

 • کد ویلا #161
 • متراژ کل 600 متر
 • متراژ ساختمان 90 متر
 • تعداد طبقه 1 طبقه
 • تعداد اتاق 1 خوابه
 • حداکثر ظرفیت 6 نفر
 • امکانات رفاحی تفریحی استخر, آلاچیق, باربی کیو, یک خواب مستر, اسپیلیت, سیستم گرمایش, سیستم صوتی, تلویزیون
 • قیمت روزهای عادی از 300,000 تومان
 • قیمت آخر هفته و تعطیلات از 400,000 تومان
کسب اطلاعات بیشتر و رزرو ویلا09126938413

اطلاعات و جزییات ویلا

 • کد ویلا #168
 • متراژ کل 700 متر
 • متراژ ساختمان 90 متر
 • تعداد طبقه 1 طبقه
 • تعداد اتاق 1 خوابه
 • حداکثر ظرفیت 12 نفر
 • امکانات رفاحی تفریحی استخر, باربی کیو, یک خواب مستر, اسپیلیت, سیستم گرمایش, سیستم صوتی, تلویزیون
 • قیمت روزهای عادی از 300,000 تومان
 • قیمت آخر هفته و تعطیلات از 400,000 تومان
کسب اطلاعات بیشتر و رزرو ویلا09126938413

اطلاعات و جزییات ویلا

 • کد ویلا #119
 • متراژ کل 400 متر
 • متراژ ساختمان 90 متر
 • تعداد طبقه 1 طبقه
 • تعداد اتاق 1 خوابه
 • حداکثر ظرفیت 8 نفر
 • امکانات رفاحی تفریحی باربی کیو, سیستم گرمایش, سیستم صوتی
 • قیمت روزهای عادی از 350,000 تومان
 • قیمت آخر هفته و تعطیلات از 500,000 تومان
کسب اطلاعات بیشتر و رزرو ویلا09126938413

اطلاعات و جزییات ویلا

 • کد ویلا #161
 • متراژ کل 600 متر
 • متراژ ساختمان 90 متر
 • تعداد طبقه 1 طبقه
 • تعداد اتاق 1 خوابه
 • حداکثر ظرفیت 10 نفر
 • امکانات رفاحی تفریحی استخر, آلاچیق, باربی کیو
 • قیمت روزهای عادی از 400,000 تومان
 • قیمت آخر هفته و تعطیلات از 700,000 تومان
کسب اطلاعات بیشتر و رزرو ویلا09126938413

اطلاعات و جزییات ویلا

 • کد ویلا #119
 • متراژ کل 400 متر
 • متراژ ساختمان 90 متر
 • تعداد طبقه 1 طبقه
 • تعداد اتاق 1 خوابه
 • حداکثر ظرفیت 8 نفر
 • امکانات رفاحی تفریحی باربی کیو
 • قیمت روزهای عادی از 350,000 تومان
 • قیمت آخر هفته و تعطیلات از 500,000 تومان
کسب اطلاعات بیشتر و رزرو ویلا09126938413

اطلاعات و جزییات ویلا

 • کد ویلا #105
 • متراژ کل 400متر
 • متراژ ساختمان 80 متر
 • تعداد طبقه 1 طبقه
 • تعداد اتاق 1خوابه
 • حداکثر ظرفیت 5 نفر
 • امکانات رفاحی تفریحی استخر, آلاچیق, باربی کیو
 • قیمت روزهای عادی از 400,000 تومان
 • قیمت آخر هفته و تعطیلات از 600,000 تومان
کسب اطلاعات بیشتر و رزرو ویلا09126938413

اطلاعات و جزییات ویلا

 • کد ویلا #104
 • متراژ کل 500 متر
 • متراژ ساختمان 80متر
 • تعداد طبقه 1 طبقه
 • تعداد اتاق 1 خوابه
 • حداکثر ظرفیت 10 نفر
 • امکانات رفاحی تفریحی استخر, باربی کیو
 • قیمت روزهای عادی از 400,000 تومان
 • قیمت آخر هفته و تعطیلات از 600,000 تومان
دسته بندی ویلا ویلاهای تک خواب
کسب اطلاعات بیشتر و رزرو ویلا09126938413

اطلاعات و جزییات ویلا

 • کد ویلا #103
 • متراژ کل 600متر
 • متراژ ساختمان 90متر
 • تعداد طبقه 1 طبقه
 • تعداد اتاق 2 خوابه
 • حداکثر ظرفیت 10 نفر
 • امکانات رفاحی تفریحی استخر, آلاچیق, باربی کیو
 • قیمت روزهای عادی از 500,000 تومان
 • قیمت آخر هفته و تعطیلات از 750,000 تومان
کسب اطلاعات بیشتر و رزرو ویلا09126938413

برای رزرو و بدست آوردن اطلاعات تکمیلی با شماره زیر تماس بگیرید:

رزرو و هماهنگی ☎️ 09126938413

Search