دوشنبه, 28 خرداد 1397 10:57

ویلای کد #130 در کردان

اجاره ویلا وباغ درخوش آب و هوا ترین منطقه کردان این ویلا دو خواب می باشد. و دارای امکانات رفاهی مثل استخر، الاچیق، باربیکو، تلویزیون، سیستم صوتی و... می باشد.

این ویلا باغ محیطی مناسب را برای استراحت و جشن های شما میهمانان عزیز فراهم می آورد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر رزرو و اجاره ویلا با ما در تماس باشید.

09126938413

مشاهده گالری ویلا
دسته بندی ویلا ویلا مهمانی
دوشنبه, 28 خرداد 1397 08:05

ویلای کد #123 در کردان

اجاره ویلا وباغ درخوش آب و هوا ترین منطقه کردان این ویلا دو خواب می باشد. و دارای امکانت رفاهی مثل استخر، الاچیق، باربیکو، تلویزیون، سیستم صوتی و... می باشد.

این ویلا باغ محیطی مناسب را برای استراحت و جشن های شما میهمانان عزیز فراهم می آورد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر رزرو و اجاره ویلا با ما در تماس باشید.

 

09126938413

مشاهده گالری ویلا
  دسته بندی ویلا ویلا مهمانی
  یکشنبه, 27 خرداد 1397 20:50

  ویلای کد #122 در کردان

  اجاره ویلا وباغ درخوش آب و هوا ترین منطقه کردان این ویلا دو خواب و دوبلکس  می باشد. و دارای امکانات رفاهی مثل استخر، میز بیلیارد،فوتبال دستی ،الاچیق، باربیکو، تلویزیون، سیستم صوتی و... می باشد.

  این ویلا باغ محیطی مناسب را برای استراحت و جشن های شما میهمانان عزیز فراهم می آورد.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر رزرو و اجاره ویلا با ما در تماس باشید.

   

  09126938413

  مشاهده گالری ویلا
  دسته بندی ویلا ویلا مهمانی
  یکشنبه, 27 خرداد 1397 20:30

  ویلای کد #121 در کردان

  اجاره ویلا وباغ درخوش آب و هوا ترین منطقه کردان این ویلا دو خواب می باشد. و دارای امکانت رفاهی مثل استخر، باربیکو، تلویزیون و... می باشد.

  این ویلا باغ محیطی مناسب را برای استراحت و جشن های شما میهمانان عزیز فراهم می آورد.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر رزرو و اجاره ویلا با ما در تماس باشید.

   

  09126938413

  مشاهده گالری ویلا
  دسته بندی ویلا ویلا مهمانی
  یکشنبه, 27 خرداد 1397 19:22

  ویلای کد #115 در کردان

  اجاره ویلا وباغ درخوش آب و هوا ترین منطقه کردان این ویلا دو خواب می باشد. و دارای امکانات رفاهی مثل استخر، الاچیق، باربیکو، تلویزیون، سیستم صوتی و... می باشد.

  این ویلا باغ محیطی مناسب را برای استراحت و جشن های شما میهمانان عزیز فراهم می آورد.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر رزرو و اجاره ویلا با ما در تماس باشید.

   

  09126938413

  مشاهده گالری ویلا
  دسته بندی ویلا ویلا مهمانی
  یکشنبه, 27 خرداد 1397 19:03

  ویلای کد #114 در کردان

  اجاره ویلا وباغ درخوش آب و هوا ترین منطقه کردان این ویلا دو خواب می باشد. و دارای امکانت رفاهی مثل استخر، تاپ،الاچیق، باربیکو، تلویزیون، سیستم صوتی و... می باشد.

  این ویلا باغ محیطی مناسب را برای استراحت و جشن های شما میهمانان عزیز فراهم می آورد.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر رزرو و اجاره ویلا با ما در تماس باشید.

    

  09126938413

  مشاهده گالری ویلا
   دسته بندی ویلا ویلا مهمانی
   یکشنبه, 27 خرداد 1397 18:40

   ویلای کد #112 در کردان

   اجاره ویلا وباغ درخوش آب و هوا ترین منطقه کردان این ویلا دو خواب می باشد. و دارای امکانات رفاهی مثل استخر، الاچیق، باربیکو، تلویزیون و... می باشد.

   این ویلا باغ محیطی مناسب را برای استراحت و جشن های شما میهمانان عزیز فراهم می آورد.

   برای دریافت اطلاعات بیشتر رزرو و اجاره ویلا با ما در تماس باشید.

    

   09126938413

   مشاهده گالری ویلا
   دسته بندی ویلا ویلا مهمانی
   یکشنبه, 27 خرداد 1397 18:27

   ویلای کد #111 در کردان

   اجاره ویلا وباغ درخوش آب و هوا ترین منطقه کردان این ویلا دو خواب می باشد. و دارای امکانات رفاهی مثل استخر، الاچیق،تاپ، باربیکو، تلویزیون و... می باشد.

   این ویلا باغ محیطی مناسب را برای استراحت و جشن های شما میهمانان عزیز فراهم می آورد.

   برای دریافت اطلاعات بیشتر رزرو و اجاره ویلا با ما در تماس باشید.

    

   09126938413

   مشاهده گالری ویلا
   دسته بندی ویلا ویلا مهمانی
   یکشنبه, 27 خرداد 1397 18:15

   ویلای کد #110 در کردان

   اجاره ویلا وباغ درخوش آب و هوا ترین منطقه کردان این ویلا دو خواب می باشد. و دارای امکانات رفاهی مثل استخر، فوتبال دستی ،الاچیق، باربیکو، تلویزیون، سیستم صوتی قوی و... می باشد.

   این ویلا باغ محیطی مناسب را برای استراحت و جشن های شما میهمانان عزیز فراهم می آورد.

   برای دریافت اطلاعات بیشتر رزرو و اجاره ویلا با ما در تماس باشید.

    

   09126938413

   مشاهده گالری ویلا
   دسته بندی ویلا ویلا مهمانی
   یکشنبه, 27 خرداد 1397 17:57

   ویلای کد #109 در کردان

   اجاره ویلا وباغ درخوش آب و هوا ترین منطقه کردان این ویلا سه خواب می باشد. و دارای امکانات رفاهی مثل استخراب گرم،جکوزی، میز بیلیارد،میز پینگ پونگ ،فوتبال دستی الاچیق، باربیکو، تلویزیون، سیستم صوتی و... می باشد.

   این ویلا باغ محیطی مناسب را برای استراحت و جشن های شما میهمانان عزیز فراهم می آورد.

   برای دریافت اطلاعات بیشتر رزرو و اجاره ویلا با ما در تماس باشید.

     

   09126938413

   مشاهده گالری ویلا
   دسته بندی ویلا ویلا مهمانی

   برای رزرو و بدست آوردن اطلاعات تکمیلی با شماره زیر تماس بگیرید:

   رزرو و هماهنگی ☎️ 09126938413

   Search